KOBUDO KATA


BO

 • BO NO FUKU GATA
 • SHUSHI NO KUN SHO
 • SHIROMATSU NO KUN
 • CHOUN NO KUN
 • CHIKIN BO

 

SAI

 • SAI DAI ICHI
 • NICHO SAI

 

NUNCHAKU

 • NUNCHAKU DAI ICHI
 • NUNCHAKU DAI NI

 

TONFA

 • TONFA DAI ICHI
 • TONFA DAI NI

 

TEKKO

 • MAEZATO NO TEKKO